Kuukausi: syyskuu 2015

Aspa – oikeita koteja jo 20 vuotta #täällämääräänminä

Aspa – oikeita koteja jo 20 vuotta #täällämääräänminä

Sain kunnian kirjoittaa tärkeästä asiasta, Aspa-säätiöstä jonka ovat perustaneet 20 vuotta sitten 13 vammaisjärjestöä. Aspa-säätiön tehtävänä on hankkia vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille koteja tavallisista asuinympäristöistä ja tuottaa niihin asukkaan tarvitsemat tukipalvelut.

Organisaatio on alusta pitäen pyrkinyt myös vaikuttamaan erityisryhmien asumisen laatuun ja purkamaan laitoshoidon kulttuuria Suomessa. 

Juhlavuoden keskiössä ovat ihmisen yksilönoikeudet ja Aspa-säätiön toimintatavat jotka lähtevät yksilön tarpeista. 

Aspa-säätiön toimii niin, että vaikeasti vammainenkin ihminen on omien voimiensa mukaan mukana kaikessa häntä itseään koskevassa päätöksenteossa: asunnon hankinnassa, sen sijainnin ratkaisemisessa, palveluiden suunnittelemisessa. Aspa-säätiö on suunnannäyttäjä, kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, lähtien jokaisen ihmisen perusoikeuksista valita itselleen ja omille tarpeilleen sopiva koti. 

Koti on jokaisen ihmisen sydän ja turvapaikka, jossa saa levätä ja olla oma itsensä. Jokaisella on yhtäläiset oikeudet tehdä kodistaan oman näköinen, valita sellainen asuinympäristö joka on ystäviä ja perhettä lähellä, eikä niin että ihminen joutuu kauas läheisistään, revitään irti juuriltaan vain siksi että sopivaa kotia ei hänelle löydy.  Kaikki me haluamme päättää yksilön oikeuden mukaisesti, miten missä ja miten asumme,  sama oikeus kuuluu kaikille ja tätä oikeutta Aspa-säätiö tukee mitä hienoimmalla tavalla. Näin maailman kuuluukin toimia, huomioiden jokaisen yksilön erityistarpeisiin tuijottamatta, mutta niitä vaalien.


Jokainen meistä on ihminen, ihminen isolla I:llä. <3

Asukkaiden itsenäistä elämää tukevat kotipalvelut vaihtelevat tarpeen mukaan, mutta voivat sisältää mm. ruuanlaittoapua, asiointiapua, harrastuksiin ohjaamista, ryhmätoimintaa ja kaikkea normaalia arkea tukevaa apua. Asukasta tuetaan itsenäiseen elämään, täysivaltaiseen kansalaisuuteen eli tasa-arvoon joka on jokaisen yksilön oikeus. 

Asunnot hankitaan yksilön tarpeiden mukaan; ostetaan vapailta markkinoilta tai rakennuttamalla itse pieniä asuntoryhmiä. Aspa poikkeaa merkittävällä tavalla hoiva-alan jättiorganisaatioista, jotka tarjoavat laitoskulttuuria ja standardiratkaisuja kaikille. Laitoskulttuurissa ihminen laitostuu, menettää ydinminänsä, tylstyy ja sielu jää huomiotta omien erityistarpeiden täyttymisestä. Ihminen ei tule kuulluksi. 

Täällä määrään minä

Yksilön itsemääräämisoikeuksien toteutumista ilmentävä viesti välittyy kaikissa Aspan syksyn tapahtumissa: Kuntamarkkinoilla, Itiksessä, Seinäjoen ja Kouvolan seminaareissa, Aspa-kotien avoimissa ovissa ja Mielenterveysmessuilla. Monissa tilaisuuksissa Aspan asukkaat ovat mukana järjestelyissä, työtehtävissä, kuvaajina ja osallistujina tai ovat esiintyneet valokuvamalleina uusissa brändikuvissa ja juhlavuoden videon tähtinä.
Aspan asukas on mukana kaikessa häntä itseään koskevassa päätöksenteossa. Huoneentaulun säännöt muistuttavat tästä oikeudesta.
Minkälaisia ajatuksia Aspa-säätiö herättää teissä? Harvemmin näitä asioita joutuu miettimään, perustaa olettamuksensa omaan mikrokulmaan peilautuvaan maailman kuvaan, jossa pyörii olettamus siitä että luonnollisesti kaikilla on tasa-arvoiset oikeudet… Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys ja on hienoa miten Aspa-säätiö on tasa-arvon tietä jo pitkään ollut edelläkävijänä viitoittamassa.

Tällä kertaa tärkeää ja puhuttelevampaa asiaa ja oli hienoa kirjoittaa asiasta joka puhuttelee. Näinä kuohuvina aikoina maailmassa tapahtuu hyviäkin asioita ja siitä Aspa-säätiö on oivallinen esimerkki. Oletteko te kuulleet Aspa-säätiöstä ja minkälaisia ajatuksia Aspa ja ”Täällä määrään minä” kampanja herättää?

Yhteenvetona:

          ideana on ollut nostaa tapahtumasyksyssä asukkaat keskiöön

          juhlia 20-vuotiaan Aspan saavutuksia ja edelläkävijyyttä

          nostaa esiin syksyn yhteiskunnallinen teema: tänä syksynä eduskunnassa mahdollisesti hyväksyttävä YK:n vammaisten henkilöiden sopimuksen ratifiointi, joka parantaa ihmisen itsemääräämisoikeuksia (siitä kampanjan Täällä määrään minä -teema).Aspa-konsernin omistama tytäryhtiö Aspa Palvelut tuottaa asukkaille palvelut
*kuvat ja osa teksteistä lainattu Aspan sivuilta
postaus toteutettu yhteistyössä Aspa säätiön kanssa